Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Het Happy Dog Bonusprogramma

Het Happy Dog Bonusprogramma

Wie kan deelnemen?
Deelnemen kunnen alle geregistreerde profi-klanten met een afleveringsadres in Nederland of België.

Hoe kan men deelnemen?
U bent reeds Happy Dog profi-klant:

Registreert u zich in ons profi-portaal als in het bestand voorkomende klant .(Keuzemogelijkheid: “Ik ben reeds klant…”).Uw bonusprogramma wordt geactiveerd en u krijgt toegang tot het profi-portaal.

U bent nog geen klant bij Happy Dog:
Laat u zich door ons, via het formulier voor nieuwe klanten, registreren als Happy Dog profi-klant. U krijgt, nadat uw aanmelding is gecontroleerd en geaccepteerd, uw klantnummer en de toegang tot het profi-portaal toegestuurd en het bonusprogramma wordt voor u vrijgegeven.
Voorwaarde voor registratie: Van hondenfokkers hebben we een bewijs nodig van de vereniging ter “Bescherming van kennelnamen” of uw homepage met een bewijs van het lidmaatschap van de VDH (Vereniging voor het Duitse hondenwezen) Van alle andere honden-profi’s hebben we een kopie van de bedrijfsvergunning nodig.

Hoe kan men bonuspunten sparen ?
U ontvangt op alle producten bonuspunten. Uw bonuspunten worden bij elke bestelling in het profi-portaal in het besteloverzicht getoond (VOOR het versturen van de definitieve bestelling) en gelijk met de opdracht automatisch op uw bonuspuntenconto bijgeschreven. De actuele stand van uw bonuspunten kunt u na de verzending van de goederen, zoals hieronder beschreven, inzien.

Hoe kan ik de actuele stand van mijn bonuspunten inzien?
Uw puntentotaal kunt u op elk moment in „mijn gebruikersconto” onder de menuregel “bonusprogramma” inzien

Hoe kan ik mijn bonuspunten innen?
Bonuspunten kunnen uitsluitend tegen een of meer van onze prachtige bonusgeschenken, die op het tijdstip van innen beschikbaar zijn, worden ingewisseld. Wij behouden ons het recht voor het geschenkenaanbod op elk moment te wijzigen. Inning van geschenken alleen zo lang de voorraad strekt. U heeft geen recht op geschenken die op een eerder tijdstip beschikbaar waren. Het is niet mogelijk punten in contanten uit te betalen of te verrekenen met openstaande facturen. Bonuspunten zijn niet overdraagbaar.

Een overzicht van uw puntentotaal en alle actuele bonusgeschenken vindt u in „Mijn gebruikersconto“ in het domein “Bonusprogramma”. Daar kunt u het gewenste geschenk uitkiezen en bestellen. De bestelling is alleen mogelijk wanneer u genoeg bonuspunten heeft gespaard. Een bijbetaling is niet mogelijk. Let u erop dat de bonuspunten niet direct na het versturen van de bestelling worden afgetrokken, maar pas bij het versturen van uw geschenk. U kunt het geactualiseerde puntentotaal dan op de bekende wijze inzien.

Vervallen de bonuspunten terzijnertijd?
Als u een actieve klant bent vervallen uw bonuspunten niet. Indien u 24 maanden niets meer bestelt, vervallen uw bonuspunten. U wordt hierover echter minstens 2 maanden tevoren geïnformeerd.

Ik wil niet aan het bonusprogramma deelnemen
Informeert u bij uw Happy Dog fokkercoach of bij onze service afdeling: service@happydog.nu of tel. 0165 – 378391. Wij sluiten u dan uit van het bonusprogramma.

Beëindiging en opzegging van het bonusprogramma

Wij behouden ons het recht voor om het deelnamerecht van elke profi-klant ten allen tijde zonder opgaaf van redenen op te zeggen. Bij opzegging houden we een opzegtermijn van twee weken aan. We behouden ons verder het recht voor het gehele bonusprogramma zonder opgaaf van redenen stop te zetten. In dit geval informeren wij u minstens twee maanden vóór stopzetting van het bonusprogramma. De tot dan toe gespaarde punten kunt u hoogstens zes maanden na beëindiging van het bonusprogramma innen. Daarna vervallen uw punten.